Na skróty
 
 
  Możliwości zdobycia dofinansowania  

Niniejsza strona powinna stanowić pewnego rodzaju przewodnik dla polskich naukowców z obszaru szeroko pojętej biotechnologii- w szczególności dla naukowców z Instytutu Nenckiego- zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania swoich prac. W związku z bardzo dużą liczbą najróżniejszych funduszy dla sektora badań i rozwoju, lista ta będzie na bieżąco aktualizowana. Aby uzyskać informacje o szczegółach ogłoszonych konkursów, należy kliknąć na nazwę konkursu (otworzy się plik z ogłoszeniem o konkursie lub strona www ze szczegółowymi informacjami). Obok nazwy konkursu podany jest ogłoszony lub planowany termin zamknięcia konkursu/ przyjmowania wniosków (Deadline). Jeśli w ramach danego konkursu obowiązuje procedura dwustopniowa, podana jest data przyjmowania wniosków do pierwszego etapu.

Wellcome Trust jest to prestiżowy, prywatny, nie działający dla zysku, międzynarodowy fundusz wspierający badania biomedyczne z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Programy funduszu zgrupowane są w kilka obszarów tematycznych.

Obszar Medical humanities umożliwia sfinansowanie projektów dotyczących np. stronę etyczną badań biomedycznych oraz dotyczących historii medycyny. Dla naukowców spoza Wysp Brytyjskich dostępne są konkursy w obszarze Biomedical ethics.


Nazwa konkursu Data zakończenia
Biomedical Ethics in Developing Countries Project-Scoping Travel Grants

Jest to źródło finansowania podróży związanych tylko i wyłącznie z wymianą koncepcji z zakresu bioetyki pomiędzy potencjalnymi partnerami projektu realizowanego w kraju rozwijającym się lub wschodzącym (np. w Polsce).

nabór ciągły
Biomedical Ethics in Developing Countries Small Project Grants

Program ten finansuje niewielkie projekty badawcze realizowane w krajach rozwijających się i wschodzących (m.in. w Polsce).

nabór ciągły
Biomedical Ethics in Developing Countries Seminars and other Capacity-Building Initiatives

Program finansuje seminaria i podobne działania związane z obszarem bioetyki w krajach rozwijających się i wschodzących (np. w Polsce).

nabór ciągły


 

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa

Dyrekcja
tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

i Zarządzania Projektami
tel: (+48 22) 5892 263/ 149
fax: (+48 22) 5892 489
m.szumowski[at]nencki.gov.pl
p.nowicki[at]nencki.gov.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"