Na skróty
 
 
  btm-mazowsze  
  Opis procedury
postępowania patentowego
 

 

 

„prawa własności intelektualnej są to prawa nadawane osobom na wytwory ich umysłów. Zazwyczaj przysługują one twórcom jako prawa wyłączne na stosowanie tych wytworów przez pewien określony okres czasu.” (WTO)

 

 

W naukach biomedycznych podstawową metodą ochrony własności intelektualnej są:

 

Na przygotowanie zgłoszenia patentowego wystarczy miesiąc, jednak okres od zgłoszenia wniosku do uzyskania patentu może trwać nawet 5 lat. Proces patentowania przedstawia schemat poniżej. Warto zwrócić uwagę, że dopóki istota wynalazku nie została upubliczniona można starać się o uznanie ochrony patentowej na ten wynalazek. Tak więc możliwe jest nawet złożenie zgłoszenia dotyczącego wynalazku, o którym publikacja jest już w recenzji. Należy jednak pamiętać, że upublicznienie kluczowych wyników na plakacie lub w doniesieniu zjazdowym, przekreśla możliwość uzyskania patentu. Również warte podkreślenia jest, że złożenie zgłoszenia patentowego nie przekreśla możliwości publikacji w czasopismach naukowych, jedynie może ją nieznacznie opóźnić (ok. miesiąca).

 

Patenty (zgłoszenia) nie są zamiennikiem tylko uzupełnieniem publikacji naukowych.

 

 

 

 

Dlatego właśnie warto skonsultować swój pomysł/ projekt/ publikację ze specjalistami z Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami (DWMiZP) lub BTM Mazowsze. W tym celu można przygotować ujawnienie wynalazku (Formularz ujawnienia wynalazku), które po wstępnej ocenie będzie stanowić podstawę do zgłoszenia patentowego. Po pozytywnej weryfikacji przygotowywane jest zgłoszenie patentowe – we współpracy z kancelarią rzeczników patentowych. Na tym etapie potrzebna jest merytoryczna współpraca z naukowcem i bardzo przydatne są materiały z przygotowywanych publikacji, gdyż znacząco zmniejszają potrzebne zaangażowanie naukowca.

Dalsze etapy koordynowane są przez DWMiZP lub BTM Mazowsze a decyzje dotyczące zgłoszeń międzynarodowych podejmowane są zawsze wyłącznie w porozumieniu z naukowcem.

 

 

 

 


 

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa

Dyrekcja
tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

i Zarządzania Projektami
tel: (+48 22) 5892 263/ 149
fax: (+48 22) 5892 489
m.szumowski[at]nencki.gov.pl
p.nowicki[at]nencki.gov.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"