Na skróty
 
 

Wyszukiwarka konkursówSortuj wg:
  

Aby zaznaczyć/odznaczyć więcej niż jedną opcję przytrzymaj klawisz CTRL
21

Strona:


Nazwa konkursu Data zakończenia
Program IDEE DLA POLSKI

Celem programu jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC. O maksymalnie 6-letnie stypendium w ramach programu można się starać bezpośrednio po uzyskaniu grantu ERC lub w trakcie jego realizacji.

pokaż w strukturze »

nabór ciągły
Program KOLUMB - granty wspomagające

Program Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB.
Poczynając od edycji konkursu w roku 2001 program stypendiów zagranicznych dla młodych doktorów został rozszerzony o możliwość ubiegania się przez stypendystów po ich powrocie do kraju o grant wspomagający. Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej.

pokaż w strukturze »

nabór ciągły
Projekt SKILLS

Rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania.


Celem projektu
jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

Projekt jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce:
pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów.
O udział w projekcie mogą ubiegać się laureaci lub stypendyści reprezentujący wszystkie dziedziny nauki; także laureaci i stypendyści programów FNP z ubiegłych lat.

pokaż w strukturze »

nabór ciągły
Strategic Translation Awards

Organizacje spoza Wielkiej Brytanii muszą się skontaktować z fundacją przed złożeniem wniosku. Finansowane badania biomedyczne mają charakter stricte aplikacyjny.

pokaż w strukturze »

nabór ciągły

21

Strona:


 

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa

Dyrekcja
tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

i Zarządzania Projektami
tel: (+48 22) 5892 263/ 149
fax: (+48 22) 5892 489
m.szumowski[at]nencki.gov.pl
p.nowicki[at]nencki.gov.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"